Startsida

FAGERSJÖ TRÄDGÅRDSSTAD

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstads mål är att påverka planeringen av Fagersjö till att utvecklas till en av Stockholms mest attraktiva förstäder med bostäder, trädgårdar och promenadstråk i en unik miljö med vattendrag och flora värda att vårda och bevara.

En av föreningens hjärtefrågor är Havsörnsvägen som skär genom Fagersjö likt en motorväg. 2013 tog Fagersjö Trädgårdsstad fram en förstudie med avsikt att visa vad man skulle kunna göra för att förbättra vägen och bidra till en fantastisk boendemiljö. Se förstudien här!