Om föreningenOM FAGERSJÖ TRÄDGÅRDSSTAD

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstads mål är att påverka planeringen av Fagersjö till att utvecklas till en av Stockholms mest attraktiva förstäder med bostäder, trädgårdar och promenadstråk i en unik miljö med vattendrag och flora värda att vårda och bevara.


Styrelsemedlemmar 2017
Ordförande - Christer Ädelqvist
Kassör - Jan-Olov Hallberg
Sekreterare - Gunnar Landborn
Ledamot - Ingrid Lönnberg
Ledamot - Christer Rosén
Ledamot - Tobias Eriksson
Ledamot - P-O Gavander

Suppleant - Christer Oja
Suppleant - Maria Essén
Revisor - Lars-Yngve Johansson

Föreningens stadgar hittar du här

Adress

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad
Alfågelsgränd 4
12349 Farsta

Copyright © 2017 Fagersjö Trädgårdsstad