Aktuellt

Projektet Magelungens Strand.
Stockholms stad planerar att låta bygga 800 bostäder längs Magelungsvägen mellan Farsta IP i söder och Lidl-butiken i Fagersjö i norr.
Planerad byggstart är 2018. Detta kommer att påverka Fagersjö ur många aspekter och på många sätt.

En stor del av skogsmarken mellan Magelungsvägen och den nuvarande promenadvägen Fågelviksbacken kommer att tas i anspråk för byggnationen.
Den höjd på husen som diskuteras f n är 4-12 våningar.
Magelungsvägen planeras bli ett s k urbant stråk med max hastighet 40 km/h.
Stranden ska göras mer tillgänglig än vad den är idag, bl a planeras promenadstråk och bryggpark.

Läs gärna mer i SBK´s (Stadsbyggnadskontorets) start-PM som du hittar här .
Föreningen kommer att bevaka ärendet, närmast i tur är ett samråd som staden kommer att utlysa under 2018.
Vill du själv ställa frågor om projektet direkt till SBK så kan du göra det på e-post veronika.borg@stockholm.se