Latest Past Evenemang

Årsmöte

Mötesplats Fagersjö Havsörnsgränd 8, Farsta

Föreningen har bjudit in en representant från Farsta närpolisområde som ska ge oss en bild av läget i Fagersjö med omnejd. Dessutom hoppas vi att få en uppdatering av projektet Magelungens Strand (900 lägenheter på området mellan Magelungsvägen och Fagersjöviken från Fagersjö till Farsta idrottsplats). Det är ännu inte helt klart om handläggaren från Stadsbyggnadskontoret