Länkar

Ett förenat Fagersjö
Den lokala föreningens öppna Facebooksida som där de boende i Fagersjö delar med sig av information om vad som händer i Fagersjö

Kräpplagruppen
Kräpplagruppen är en ideell och opolitisk förening som arbetar med att utveckla och underhålla natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde, Kräppladalen och Norra Magelungens naturområden.

Magelungens Vännerer
Magelungens Vänner är en förening vars några av huvudsyftena är att samla så många medlemmar som möjligt för att kunna påverka Magelungens framtid samt att samla in pengar för en restaurering av sjön.

Hyresgästföreningen Sjöfågeln
Den lokala hyresgästföreningen på Skrakgränd

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening
Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening ligger i Rågsved i södra Stockholm. Föreningen har funnits sedan 1981, men det har funnits odlingslotter i området sedan 1950-talet och området som sådant har
beodlats sen 1600-talet.