Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2021
(valda vid årsmötet mars 2021)
Ordförande – Christer Ädelqvist
Ledamot & kassör – J-O Hallberg
Ledamot – Christer Rosén
Suppleant – Ingrid Lönnberg
Suppleant – Kerstin Banks Oja
Revisor – Mattias Johansson
Valberedning – Erik Hall
Valberedning – Lars Jilmstad