Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2017
Ordförande – Christer Ädelqvist
Kassör – Jan-Olov Hallberg
Sekreterare – Gunnar Landborn
Ledamot – Ingrid Lönnberg
Ledamot – Christer Rosén
Ledamot – Tobias Eriksson
Ledamot – P-O Gavander

 

Suppleant – Christer Oja
Suppleant – Maria Essén
Revisor – Lars-Yngve Johansson