Verksamhetsberättelse

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017.

Föreningens mål är sammanfattningsvis:

Att påverka planeringen av Fagersjö till att bli en av Stockholms mest attraktiva förorter, med bostäder, parker, torg, och med promenadstråk i en unik miljö med vattendrag och flora värda att vårda och bevara. Grundidén för Fagersjös utveckling bör vara småskalighet och måttlig exploatering. Bebyggelsen skall vara blandad med flerbostadshus, radhus och villor.

Styrelsen föreslår att föreningen skall koncentrera sin verksamhet under 2017 enligt följande.

Verka för

 • att tillsammans med Föreningen Magelungens Vänner fortsatt verka för att förmå den politiska ledningen att genomföra en restaurering av Fagersjöviken .
 • att Fagersjövikens stränder skyddas mot exploatering, och att strandskyddet respekteras.
 • att fortlöpande följa upp och ta del av Kommunens planer för Söderort och hävda Fagersjös unika boendekvaliteter.
 • att Havsörnsvägen byggs om med en säker och vacker utformning i enlighet med föreningens tidigare förslag. Ett första steg bör vara att skapa avsmalnade gatupartier för att bidra till lägre hastighet. Havsörnvägen utgör idag en barriär mellan villaområdena och flerfamiljshusen.
 • Förslumningen/nedskräpningen vid Snösätra måste bort så att området blir attraktivt och säkert att vandra i.
 • att de s. k. gröna kilarna, dvs gröna korridorer för viltstråk genom stadsdelen, skyddas mot framtida exploatering.
 • att Fagersjöskogen blir klassad som naturreservat.
 • att busslinjerna 165 och 167 genom Fagersjö förstärks med en tätare turlista.
 • att vara ett språkrör för de boende i Fagersjö.
 • att genom hemsidan kommunicera ut aktuella frågor som berör Fagersjö.
 • att påverka kommunen att verka för att Fagersjö och dess omgivande natur inte förfulas och skräpas ned. Den här delen av Söderort behöver en statushöjning, här har kommunen ett särskilt ansvar genom att de boende i Fagersjö inte är Stockholms resursstarkaste.
För att genomföra ovanstående avser styrelsen fortsätta arbetet med att uppvakta politiker, myndigheter och andra beslutsfattare, delta i informationsmöten samt att medverka i eventuella remissarbete. Vi ser gärna att fler medlemmar engagerar sig i utvecklingen av Fagersjö. Styrelsen tar gärna emot synpunkter och ideér.

2017-01-30 Styrelsen Fagersjö Trädgårdsstad


Adress

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad
Alfågelsgränd 4
12349 Farsta

Copyright © 2017 Fagersjö Trädgårdsstad